Tuesday, December 04, 2007

Meehun Beynun vejje


Beynun vaa magaamu...
Mas gane, garudhiya kakka, garudhiya rihaakurah hadhaa, e vikkumuge masakkathuge amalee coordinator....

Beynunvaa adhadhu:
10

Sharuthu:
1- GCE O'level imthihaanuge Fisheries Science ge maadhdhaain dhavvagen “B” faas libifaivun..
2- GCE A'level imthihaanuge Economics ge maadhdhaain dhavvegen “C' faas libifaivun...
3- Umurun 40 aharaai 60 aharuge meeheh kamugaivun...
4- Meehakaa idhegen ulhey meehaku kamugai vun....
5- Anhenaku nama firimeehaa yakee masveri yakah vun...
6- Frihenaku nama anbimeehaa yakee rajjeyge rayyithakah vun...
7- Mahaa behey kommeves dhaa iraa akaun thajribaa libifaivun...

Musaara:
Dhefaraathun ebbas vaa ragalhu musaara eh..

Sungadi:
01 january 2008

Meehun hovumugai iskan dheveynee emme gina sharuthu furihama hama vaa meehunnah... Mikamah edhilavvaa beyfulhun sity fonuvumaai ithuru mauloomaathu hoadhdhevumah rajjeygai meehun dhiriulhey komme rashehge ves mas market aa gulhuvvun edhen...
4 december 2007

5 comments:

Anonymous said...

ehves sharuthakah nufethey :)

appy said...

heeheheheheehe couldn't stop lafin :D:D:D:D grt post but i wonder how ull b gettin those ppl;)

thewildhunter said...

thnx appy... there are lot of pople instereted in this job and even now i have received enough letters from them..

nadhee said...

hey i wanna apply tooo..but the conditions are way too high standard!!

xamyl said...

ahannaa gulhey jobeh hen varah heevey. aharen thi vazeefa ah kurimathi lan... sharuthu hamaveytho certificate thah balaa :P